Банка Пиреос България представя новия си жилищен кредит на атрактивна цена. Освен обичайните цели – покупка, ремонт, строителство и довършителни работи, кредитът покрива и рефинансиране.

Жилищният кредит е с размер до 80% от пазарната стойност на недвижимия имот, като се отпуска в лева или евро.

Предложението включва променлива лихва 3,88% за срок на погасяване до 20 години или 4,33% за срок над 20 години (при максимален срок на погасяване 30 години), а подаването на документите за кандидатстване е без такса. Изплащането става чрез равни месечни анюитетни вноски или намаляващи вноски (равни вноски по главница и лихва) с възможност за гратисен период до 6 месеца.

Посочените условия са валидни при превод на работна заплата по сметка в Банката. Клиентите имат възможност да вземат жилищен кредит от Банка Пиреос и без превод на трудово възнаграждение по сметка в Банката, при индивидуално договорени ценови условия.

Повече информация за този продукт може да бъде получена на телефона на Денонoщния информационен център 0 700 12 002 или на e-mail: customerservice@piraeusbank.bg, оставяйки трите си имена и актуален телефон за връзка.

Представителен пример:
ГПР 4,02% при кредит в размер 70 000 лв., срок на изплащане 20 години и с променлива
лихва от 3.88% за целия срок на кредита, такса оценка на кредитен риск 0,25% от размера, такса
правно обслужване 120 лв., такса за оценка на имот 120 лв. Обща дължима сума
101 160,54 лв., 240 броя погасителни вноски по 419,77 лв. При изчисляване на ГПР не са
включени разходите за задължителните застраховки.

Предлаганият от Банката продукт се отнася за кредит, който се обезпечава с ипотека върху недвижим имот.