Пакет от мерки за 9,3 млрд. лева прилага Българската народна банка във връзка с пандемията от коронавирус.

Намаляват се изисквания към банките за държане на задължителни буфери. Няма да се насочват пари към банките “майки”. Така в системата ще има повече налични пари.

По пера мерките предвиждат:

  • Капитализиране на пълния обем на печалбата в банковата система в размер на 1,6 млрд. лв.
  • Отменяне на предвидените за 2020 г. и 2021 г. увеличения на антицикличния капиталов буфер с ефект от 0,7 млрд. лв.
  • Увеличаване на ликвидността на банковата система със 7 млрд. лв. чрез намаляване на чуждестранни експозиции на търговските банки.

„БНБ призовава за въздържане от предложения за административни и законодателни решения, които могат да имат разрушително въздействие върху финансовата система на държавата“, завършва съобщението.

COVID-19 в числа
Заразени* Нови случаи Починали Излекувани
България 2 513 14 140 1 074
Света 6 184 267 33 784 371 366 2 754 386
Заразени* Нови Починали
България 2 513 14 140
Света 6 184 267 33 784 371 366
* Общ брой случаи, вкл. починали и излекувани. * Общ брой случаи, включително починали и излекувани. Източник: Worldometer