За първи път от 2016 г. насам България продаде облигации по външен дълг на стойност 2,5 млрд. евро. Ресурсът ще бъде използван за рефинансиране на вече съществуващ дълг, увеличаване на размера на фискалния резерв. Освен това парите ще отидат за икономическото възстановяване на страната от кризата, както и за финансиране на бюджетния дефицит.

Това обяви финансовият министър Кирил Ананиев. Той разясни в какво точно се е изразила емисията на книжата и дали е имало интерес от страна на външните и вътрешните инвеститори.

Облигациите по външния дълг

Ананиев обясни, че страната ни е емитирала в два транша – 10-годишни и за първи път – 30-годишни книжа. По думите му е имало „безпрецедентен“ интерес, като заявките са надвишили 4 пъти очакванията от 2 млрд. евро. Затова и емисията е била увеличена на 2,5 млрд. евро. По думите му доходността може да бъде сравнена с тази на страни от Еврозоната и с по-висок кредитен рейтинг.

Финансовият министър изтъкна, че доверието ни към страната е на добро ниво, а фактори за това са спазването на строга фискална политика и нисък външен дълг спрямо БВП. Той отбеляза, че приемането на страната ни във валутния механизъм ERM II също е оказало влияние.

„Постигнахме доходност, която ни намалява разходите по обслужване на нов дълг при 10-годишните и 30-годишните книжа. Лихвите, които ще плащаме в бъдеще, ще бъдат по-ниски спрямо първоначално заложените“, коментира още Ананиев.

Парите в глобалната програма

Финансовият министър подчерта, че средносрочната глобална програма е имала лимит от 8 млрд. евро, който през 2020 г. е бил увеличен на 10 млрд. евро.

„До началото на 2020 г. от парите бяха използвани 5 млрд. 144 млн. евро. С тази емисия от 2,5 млрд. евро използваният лимит нараства на 7 млрд. 644 млн. евро. Остават 2 млрд. и 356 млн. евро, с които нямаме намерение до края на годината да излизаме на капиталовите пазари“, обясни.

Бюджетният дефицит

Ананиев обясни, че дефицитът в бюджета е 3%, както е било заложено в последната актуализация. Той обясни, че се коментира евентуална актуализация, която ще засегне неизпълнението на приходната част, свързана с концесията на „Летище София“ и тол таксите.

Ананиев отбеляза, че има приемственост в спазването на строга фискална политика при него и бившия министър Владислав Горанов.