Спадът на брутния вътрешен продукт на България се очаква да достигне 3,7% през 2020 г., прогнозира Световната банка. Причината – пандемията от COVID-19 и нейното отражение върху износа и вътрешната активност.

Пролетната икономическа прогноза на Световната банка за Европа и Централна Азия включва множество симулации, които показват, че регионът ще регистрира икономически спад между -4,4% и -2,8%. Очакванията са възходящият тренд да се възстанови догодина в резултат на предприетите мерки, постепенното възстановяване на световните цени на суровините и засилването на търговията.

Прогнозата за България е през 2021 г. растежът да достигне 3,9%.

Според Фабрицио Дзарконе, Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия „сега повече от всякога е необходимо да се обърне внимание на бедните, тъй като те са най-уязвимата група от населението при здравни кризи и е много по-вероятно те първи да пострадат от загуба на доходи в резултат от карантината и нарушената икономическа активност в страната“.