Самоосигуряващите се ще плащат повече следващата година. bTV разполага с проектобюджета на Държавното обществено осигуряване. В него се  предвижда минималната сума, върху която се начисляват вноските, да се увеличи. Най-голям е ръстът при земеделските стопани. 

От догодина е планирано минималната заплата да стане 560 лв.

Предвижда се такава да е и най-малката сума, върху която самонаетите ще се осигуряват. За земеделските стопани обаче увеличението е значително, а оттам и вноските им ще са по-високи.

Изчисленията показват, че ако през тази година вноските за социално и здравно осигуряване, включително и за общо заболяване и майчинство, са били почти 110 лв. на месец, то с планирания ръст на минималния осигурителен доход – догодина ще плащат със 65 лв. повече на месец.

Снимка: bTV

Икономисти изчисляват, че у нас самоосигуряващите се земеделски стопани са около 60 хиляди души. Препоръчват плавно увеличение на осигурителната тежест, за да не се стимулира свита икономика.