По-ниски цени и алтернативни предложения са само част от начините, с които хотелиерите и предприемачите, заети с настаняване, се опитват да оцелеят в COVID кризата, показва прочуване на НСИ.

Според данните 49% от анкетираните са отчели намаление на приходите през януари спрямо предходния месец, а при 37,9% няма промяна.

За да привлекат клиенти пък повечето от хотелиерите предлагат по-ниски цени на нощувка. Допълнителна услуга е и промяна на периода на вече направена резервация.

Снимка: bTV

По отношение на наетия персонал, бизнесът предлага почти цялата палитра от варианти – от излизане в неплатен отпуск, а после платен, до намаляване на възнагражденията, включително и съкращаване на персонал.

Същевременно, една трета от местата за настаняване са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите.