IAB България, най-голямото сдружение на медии, агенции и компании, отговорни за дигиталния бизнес в България, избра нов Управителен съвет от 9 ключови експерти от общността с двугодишен мандат, а като 10-и член, част от новия УС според приетия нов устав, е изпълнителният директор Надя Гогова.

За председател на организацията бе избрана Милена Мишинева, която е CDO & Product Strategy Director dentsu Southeast Europe, а за зам.председател по новоприетият устав бе избран Христо Христов, изпълнителен директор на "Дарик радио".

Милена Мишинева e медиа и маркетинг професионалист с над 10 години опит в дигиталния бранш. Част от "Дентсу България" от 2012 г. тя започва като старши специалист по дигитални медии, за да стане бизнес директор на програматик звеното на компанията три години по-късно и реално да създаде рамката, върху която се гради днес автоматичното закупуване на дигитални медии на българския пазар. От 2018 г. поема позицията Chief Data Officer отговорен за стратегическото развитие, иновациите и интеграцията на дейта активите на "Дентсу" в България във всички сфери на развой на компанията от продукти до бизнес платформи и инфраструктура, насочени към крайните клиентите. От 2021 г. става Chief Data Officer на "Дентсу" за целия Югоизточен регион, който освен България обхваща още Румъния, Хърватия и 7 балкански афилиейт пазара на балканския полуостров.

Милена Мишинева поема ролята от досегашния председател Николай Бойков, чийто мандат бе с фокус развитието на организацията, отварянето й към партньорства с други браншови организации, продължението и надграждането на проекта за нова метрика на пазара и ключова част бе изготвянето на стратегията за визия и растеж на IAB.

Изключително съм щастлива, че поемам мандата именно от Николай, защото благодарение на неговите усилия, изминалата година бе много успешна за IAB в няколко посоки като изготвянето на стратегията за визия и растеж на организацията, продължението и надграждането на проекта за нова метрикa на пазара и редица нови проекти, които стартираха. За мен е много важна и отговорна задача, заедно с колегите в УС да гарантираме приемственост и да надградим постигнатите резултати. С избирането на новите членове всяка година, ние винаги се стремим да приобщаваме ключови експерти от различни сектори като си поставяме за цел да работим много усилено в посока обединяване на дигиталната индустрия в България“, каза Мишинева.

Тази година бе изключително предизвикателна за всички браншове и независимо от трудностите, с които се сблъскаха и бизнесът и медиите, и агенциите, 2021-ва акселерира процеси, свързани с трансформация на всички сфери на бизнеса в посока дигитализация. IAB България също отбеляза изключителни резултати въпреки обстоятелствата.

С новите попълнения в Управителния съвет в IAB България се осигурява за изцяло равно представителство на различните отрасли от дигиталната среда – медии, агенции и бизнеса/рекламодатели и така се гарантира прозрачност, приемственост и последователност, което е фокуса на приетата стратегия за визия и растеж на организацията.

Пълният състав на новия управителен съвет е:
• Милена Mишинева | dentsu
• Добринка Стойкова| guts & brain DDB
• Ангел Искрев | proof.
• Христо Христов|Индипендънт Медия БГ ЕАД
• Сибина Григорова| Публитикс Медиа ЕООД
• Зоя Василева | БТВ Медиа Груп
• Дора Стрезова-Николова|Кока Кола България
• Илияна Захариева| А1 България
• Димитър Денев, Банка ДСК
• Надя Гогова, изпълнителен директор

Основните задачи пред IAB България през последните 12 години продължават да бъдат: спазването и популяризирането на световните IAB стандарти в областта на онлайн рекламата, увеличаването на интерактивния маркетинг, базиран на данни и проучвания, увеличаването на дела на рекламни инвестиции в българските медии, както и провеждането на различни образователни инициативи, с които се повишават компетенциите на кадрите в дигиталния маркетинг.