Правителството предлага парламентът да одобри заем от Европейския съюз за запазване на заетостта у нас.

Средствата са достъпни по европейския инструмент SURE, който подкрепя държавите членки в условията на пандемия.

Очаква се средно месечно около 5000 работодатели у нас да бъдат подкрепяни финансово, за да запазят 140 хил. служители.

Максималният размер на европейския заем е 511 млн. евро с 15-годишен максимален срок на погасяване.