Министерството на финансите не подкрепя предложенията на народни представители да се намали ДДС за различни стоки и услуги извън регламентираните в момента, като изчисленията на ведомството са, че това ще доведе до сериозно намаляване на приходите в бюджета, което може да се компенсира само с по-висока обща ставка на данъка върху добавената стойност или със скок на корпоративния данък.

В становището, изпратено до бюджетната комисия в парламента, има подробен анализ на законовите положения около желанието на политици от практически всички парламентарни партии през проектозакони да намаляват ДДС за ресторанти, фитнеси, книги и т.н. – инициатива, представяна като антикризисна мярка след падането на някои от ограниченията, наложени заради коронавируса.

МФ прави подробна разбивка колко по-малко пари ще се съберат годишно от всеки сектор, за който се предлага да плаща по-малко ДДС:

  • Доставки на детски храни, предназначени за деца до 3 години и детски фармацевтични продукти, включително памперси – 39 млн. лв.
  • Доставки на книги на физически носители или извършвана по електронен път и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания) – 13 млн. лв.
  • Ресторантьорски и кетъринг услуги, които се състоят в доставка на приготвена или неприготвена храна – 150 млн. лв.
  • Доставки на храни, лекарствени продукти, включени в позитивния списък, заплащани от бюджета на НЗОК – 1,538 млн. лв.
  • Доставки на общи туристически услуги – 19 млн. лв.
  • Доставки на фитнес услуги – 4 млн. лв.

Общо – 1,763 млрд. лв. или 16,57% от общите приходи от ДДС.

„Данъкът върху добавената стойност е основен източник на приходи в републиканския бюджет. Разширяването на кръга от стоки и услуги, които ще се облагат с намалена ставка на ДДС, ще доведе до намаляване на бюджетните приходи, което поставя въпроса за тяхното компенсиране.

Това от своя страна ще доведе до необходимост от дебат за цялостно преразглеждане на действащата данъчна система и за увеличаване на преките данъци“, подчертават от министерството.

Според МФ за компенсиране на намаленото ДДС на някои стоки и услуги, всички останали ще трябва да са с 24% ДДС или корпоративният данък да стане 17-18%.

Министерството посочва и че диференцирането на ДДС ще увеличи административната тежест и ще даде възможност за неправилно деклариране с цел данъчни измами.

„Намаляването на ставката не води до автоматично намаляване на цените или до увеличаване на доходите на лицата. Едновременно с това намаляването на ставките за определени стоки или услуги ще доведе до провокиране на напрежение в други отрасли и сфери на икономическия живот“, подчертават от ведомството.

Комисиите приеха на първо четен само предложението на за намаляване на ДДС на хотели, ресторанти и книги.