Модернизация на подстанциите и на телекомуникационната инфраструктура на Електроенергийния системен оператор за общо 511 млн. лв. минава на обществено обсъждане, организирано от Министерството на енергетиката и ЕСО.

Парите ще дойдат от Плана за възстановяване и устойчивост и с тях ще се извършват дейности по три направления – модернизация на системите за управление, планиране и администриране; модернизация на електропреносната мрежа и повишаване на възможностите за включване, управление и балансиране на нови ВЕИ към мрежата.

С въвеждането на съвременни дигитални системи ще се постигне „маневреност, сигурност, надеждност и бърза реакция при управлението на електроенергийната система в условията на нисковъглеродно производство“, посочват от Министерството на енергетиката.

Крайната цел е „да се организират свободни електроенергийни магистрали на територията на цялата страна и със съседни държави“.