Българският пилот Владимир Арабаджиев прекати договора си с италианския Колони Моторспорт. Решението е продиктувано от постояните и недопустими организационни и технически проблеми, които съпътстваха целия сезон до момента, съобщават от екипа  на Владимир Арабаджиев.

Ниското ниво на организация в Колони Моторспорт и изключително високото текучеството в екипа не позволяват очакваното развитие. Колони Моторспорт очевидно има много неизплатени задължения и средствата на спонсорите на Арабаджиев не се инвестират в подготовката на автомобила.

Така българинът ще се насочи към GP2 Азия в сезон 2010/2011, като се водят преговори  за   подписване на договор, с нов отбор.