На свое заседание на 2 април УС на БФАС е разгледал постъпилата подписка от 25 клуба за свикване на извънредно Общо събрание за промяна на ръководството на федерацията.

При проверка статута на съответните клубове се изяснява, че към момента 2 от тях не са легитимни и по този начин не е изпълнено изискването в устава подписката да е от поне 1/3 от АФК - членове на съюза.

Въпреки това и с цел успокояване на създалото се напрежение сред членската маса и спокойното провеждане на състезанията от годишния календар, УС на БФАС е решил все пак да се свика извънредно Общо събрание на 3 октомври 2014 година за избор на ново ръководство. Точният дневен ред на този форум ще бъде гласуван на следващо заседание на УС.

Подробностите от заседанието ще бъдат съобщени в четвъртък на сайта на федерацията. Предварително планираното за 4 април 2014 година отчетно общо събрание ще се проведе при обявения дневен ред, оповестен в Държавен вестник.

Това съобщи специално за zonasport.bg Асен Марков, администратор в БФАС.