През отоплителния сезон отделянето на фини прахови частици във въздуха над Кърджали се увеличава двойно спрямо останалите месеци.

Причината - почти две-трети от домакинствата използват дърва или въглища. Почти три пъти по-малко пък са тези, които се топлят с електрически уреди.

Така битовото отопление е сред най-големите източници на замърсяването. 43 дни жителите на Кърджали са дишали замърсен с фини прахови частици въздух през изминалата година.

Измервателната станция на Министерството на околната среда отчита тенденция за намаляване на замърсяването от 2015 г., но градът все пак е над разрешеното от 35 дни.

Преди десетилетие проблемът е бил още по-голям, защото опасното замърсяване се е усещало от сензорите почти два пъти по-често - в 100 дни на годината.

Анализът на местната власт пък сочи, че транспортът в града с под 50 000 души също е сред основните замърсители. Трафикът се е увеличил значително след отварянето на ГКПП “Маказа” на границата ни с Гърция, тъй като основният път към южната ни съседка и към пункта преминава именно през населеното място.

Друг голям фактор за замърсяването през зимните месеци в Кърджали са интензивните температурни инверсии.

Своите визии за справянето с проблема представят кандидат-кметовете на Кърджали Хасан Азис от ДПС, Никола Чанев от ГЕРБ и Милко Багдасаров от БСП.

Хасан Азис, кандидат за кмет от ДПС

"Официалната ни информация от 2018 г. е, че по отношение на тежките метали нямаме замърсяване на въздуха. Основните източници на замърсяването са трафикът на колите заради липсата на околовръстен път, както и твърдото гориво. Вече имаме много училища, детски градини и домове, които са газифицирани. Кърджали е единствената община със село, което е газифицирано, а именно село Сипей. То трябва да бъде давано за пример", каза Азис.

Никола Чанев, кандидат за кмет от ГЕРБ

"Проблемът със замърсяването на въздуха като че ли остана на втори план, защото само преди няколко години, докато работеше Оловно-цинковият комбинат, нивата на олово и кадмий бяха изключително високи. Те вече са в нормите. Тук трябва дебело да подчертая, че подпочвените води са замърсени. След като стана кмет, ще предприема програма с някои от научните институти в България за рекултивация на почвите. Наследникът на ОЦК стартира цинково производство. Към него кърджалийци нямат притеснение, но обикновено след това частните фирмите преминават към оловно производство", заяви Чанев.

Милко Багдасаров, кандидат за кмет от БСП

"За съжаление централният ни парк е най-замърсеното място в Кърджали. Бях в махала Осил на село Сипей, където миризмата е отчайваща. Там може би е трябвало да се предприемат много мерки", каза Багдасаров.