Учени са разработили нова техника за измерване на масата на свръхмасивни черни дупки. Благодарение на постижението специалистите ще могат да разберат по-добре как се образуват черните дупки и как влияят върху формирането на галактиките.

Методът, разработен от учени от университета на Оксфорд, открива молекули въглероден моноксид в облака от газ (основно водород), циркулиращ около свръхмасивна дупка в центъра на отдалечена галактика. Измервайки скоростта на въртящия се газ, специалистите могат да определят масата на екзотичната структура.

Подробната информация за свръхмасивните черни дупки, за които се смята, че се намират в центровете на повечето, ако не и на всички галактики, е оскъдна - за 15 години учените са успели да измерят масата едва на 60. Проблемът е, че повечето останали свръхмасивни черни дупки са твърде отдалечени, за да бъдат изучавани дори с помощта на космическия телескоп "Хъбъл".

Новият метод, в комбинация с данни от нови телескопи като ALMA, обещава "претеглянето" на черните дупки в центровете на хиляди отдалечени галактики. Той ще позволи на учените да изучават и черните дупки в спирални галактики като Млечния път, които са "трудна мишена" за настоящите техники.

Учените са демонстрирали метода със свръхмасивната черна дупка в центъра на галактиката NGC 4526 в съзвездието Дева.