Съвместна фирма на Харвардския университет и на Масачузетския технологичен институт разработи софтуер, който на мига оценява писмените работи на студентите.

Екипът на Анант Агарвал, ръководител на съвместната академична компания ЕdX, проследил методологията на университетските преподаватели, при която те оценили 100 есета.

Въз основа на получените данни бил разработен компютърен модел, който се справял доста добре с оценките и то за много по-кратко време от хората.

Освен това студентите можели бързо да преценят как са се справили с писменото излагане на знанията си. Вариациите в оценките, давани от компютъра, не се различавали съществено от разликите при тези на различните университетски преподаватели.

Системата може да бъде включена в реално време, докато изпитваните още пишат, и те да се учат от грешките си. Така че софтуерът може да бъде използван не само за оценка на знанията,
а и за обучение.

По думите на Анант Агарвал компютъризираните оценки не са съвършени, но са "достатъчно добри". Софтуерът обаче има и своите противници и то най-вече сред преподавателите. 2000 от тях подписаха петиция срещу автоматизираната система.

Според тях машината не може да даде правилна оценка на писмените работи, посветени на някои от най-неконвенционалните автори, при които съществена роля играе чувството за хумор и парадоксалнотомислене.