Специалисти от университета в Джорджия се учат от майката природа в разработването на нова технология за получаване на електричество от растения.

Слънцето е най-щедрият източник на енергия за нашата планета и флората е развила способността да я оползотворява по един невероятно ефективен, стопроцентов начин.

За всеки фотон светлина, който улавят растенията, те произвеждат равно количество електрони и хората, ако могат да конвертират дори и една част от това електричество, ще получат забележителни резултати. За сравнение фотоволтаичните панели усвояват едва 12-17 процента от получената слънчева светлина и я превръщат в електрически ток.

По време на фотосинтезата растенията използват слънчевите лъчи, за да разделят водната молекула на атоми от водород и кислород. При този процес се отделят електрони, които се използват от растителното царство за производството на захари, нужни за храна и растеж на клетките.

"Ние разработихме метод, при който успяваме да уловим електроните преди да са се превърнали в захари", заяви един от авторите на разработката, проф. Рамарая Рамасами. При новата технология изкуствено се разделят структурите, отговорни за улавянето и складирането на енергията на слънцето. Те се свързват с проводници, които извеждат електричеството.

"Открихме много важни неща в този процес и въпреки, че получената енергия е малка, резултатите ни са окуражаващи, коментира проф. Рамасами. Преди 30 години и водородните горивни клетки не се смятаха за надеждни, а днес вече захранват с електричество автомобили, автобуси и дори цели сгради. Чистата енергия е заветната цел на това столетие. Нашият метод ще залегне в основата на генерирането на по-чиста енергия, използвайки системи, вдъхновени от растенията".