Американски учени от Калифорнийския университет в Бъркли предложиха идеята за принципно нова конструкция на интерфейса "мозък-компютър" - т.нар. "невропрах", наночастици, които да бъдат "разпръснати" по мозъчната кора, да обменят с нея сигнали
и да ги предават на компютър с помощта на ултразвук.

Интерфейсът "мозък-компютър" (BCI) ще позволи да бъдат приемани и предавани сигнали в нервните клетки на мозъка и да бъдат използвани за управление на различни устройства с помощта на силата на мисълта. Сега прилагането им е крайно ограничено заради трудностите в интерпретацията на сигнали, постъпващи от невроните, а също заради проблема с имплантиране на електроди, тяхната краткотрайност и големи размери.

"Най-големият проблем на интерфейса "мозък-компютър" се заключава в това, че не съществува такава система, която би могла да бъде имплантирана в мозъка и да работи наистина дълго" - пишат Мишел Махарбиз и неговите колеги от Калфорнийския университет в Бъркли в статия, качена в електронната библиотека на Корнелския университет.

Целта на Махарбиз и неговите колеги е да създадат такъв интерфейс, който да позволи постоянното получаване на данни за работата на мозъка за дълъг период от време с по-голяма точност, отколкото е възможно сега. Основната идея на работата им е да се намалят датчиците, регистриращи активността на невроните, до размера на прашинки, а след това те да бъдат "разпръснати" по кората но мозъка.

Всяка "прашинка" в тази система ще се състои от силициева микросхема, електроди за връзка с невроните и система за превръщане на ултразвуковите вълни в електрически сигнали и обратно. Специален ултразвуков предавател, който също се намира в черепа, ще ги снабдява с енергия, ще събира информация и ще предава навън данни.

Пред осъществяването на тази идея има много трудности, но обнадеждава фактът, че авторите на статията са с голям опит в областта на обединяването на електрическите и нервните системи. Махарбиз е известен със създаването на бръмбари-киборги. Действията им могат да бъдат управлявани, като се използват електроди, вградени в нервната им система и мускулите им.