Британски учени получиха за пръв път изкуствени ензими от синтетичен генетичен материал, който не съществува извън лаборатория. Пробивът може да доведе до нови начини за разработване на лекарства и медицински терапии за нелечими болести като рак и ебола, както и да даде информация за произхода на живота и дори за това дали е възможно той да съществува на други планети.

Това е най-новото постижение в областта на синтетичната биология, която се опитва да създава нови синтетични молекули и дори нови форми на живот, способни да извършват важни медицински и индустриални функции - от производството на лекарства до пречистване на замърсени земи. Синтетичните ензими могат да накъсват и събират отрязъци от изкуствен генетичен материал, наречен ХНК, какъвто не съществува в природата. Той може да съхранява и репликира генетична информация като естествените му еквиваленти ДНК и РНК. Синтезиран е преди три години в лабораторията по молекулярна биология на ръководителя на изследването д-р Филип Холингър в Кембридж.

Самите ензими също са от нишки ХНК. Тези ензимни свойства на изкуствения генетичен материал имитират естествените ензими от РНК в много организми, включително и хората. "Работата ни показва, че по принцип има възможни алтернативи на естествените молекули, които могат да поддържат каталитичните процеси, необходими за живота. Това, че животът е избрал РНК и ДНК, може да е било случайно, коментира Холингър. Свързването на генетичен материал е една от първите стъпки за създаване на репликирана биологическа система. Технологията може да бъде развита за производство на лекарства, които да блокират ракови гени или да се свързват с РНК на вируси като ебола и ХИВ.