Учени създадоха плаващ робот чистач, който сам добива електроенергия от мръсната вода с помощта на микроби.

Роботът се състои от механизъм за гребане с неголеми весла и друг за пропускане на вода. Вътре в камерата има микробен топливен елемент, пречистващ водата и изработващ електричество, което зарежда кондензатор.

Тъй като роботът сам създава нужната му енергия, теоретично може да се придвижва до пълното пречистване на даден водоем или до пълното износване на механизмите. Според създателите му подобни роботи може да се пускат в автономен режим в замърсени водоеми.