Японски учени откриха нов вид порьозен „аеролед”, който е най-леката форма на водата, съобщи „Ню сайънтист”. Това е 18-ият вид лед, известен на науката.

При обикновения лед, водата се охлажда при „нормална” температура и налягане и молекулите ѝ образуват твърди кристали с шестоъгълна форма.

При различно налягане и температура обаче тази конфигурация се променя. При високо налягане ледът става по-плътен, а при по-ниско – по-рехав.

Единствените известни форми на леда с ниска плътност досега бяха космическите фулерени, които са с 80% от плътността на нормалния лед, и зеолитният лед, който имитира структурата на минерала със същото име, като плътността му е от 50 до 90% от тази на нормалния.

Учените от японския университет „Акаяма” са симулирали повече от 300 различни наноструктури, за да видят колко стабилни са те при ниско налягане.

Аероледът е стабилен при температура около 0 Келвина (т.е. абсолютната нула), но с увеличаването ѝ става нестабилен.

Масакадзу Мацумото от екипа е убеден, че с компютърни симулации могат да бъдат създадени още такива леки ледове, но това би било трудно в реалния свят заради необходимото ниско налягане и ниска температура.

Изследването допринася за опознаване на поведението на водните молекули.

Използвани са материали на БТА