Американското списание  “Journal of the American College of Surgeons” разказва в декемврийския си брой за концептуално нов хирургичен подход, който повишава сигурността за пациентите при най-сложните операции на черния дроб.

Иновативният метод е разработен от екипа на доц. Александър Юлиянов в частната клиника „Тракия” в Стара Загора. Екипът на доц. Юлиянов разработва редица иновации в областта на онкологичната хирургия, спечелили признание и престижни международни награди от Международното общество на хирурзите (ISS/SIC) и Американската колегия на хирурзите (ACS).

От години екипът на доц. Юлиянов търси по-сигурен и безопасен начин за отделяне на черния дроб от най-големия кръвоносен съд, който се намира зад него.

Това  е процедура, която е необходима при всички сложни чернодробни операции за тумори, които налагат отстраняване на големи части от този орган, както и при операциите на живи донори за чернодробна трансплантация. Досега този етап от операцията се извършваше по метод, предложен през 2001 г. от френски хирурзи чрез създаване на своеобразен тунел посредством прекарване на хирургичен инструмент между черния дроб и кръвоносния съд без да се вижда къде точно преминава инструментът. "Досегашният подход в немалко случаи е неуспешен или води до разкъсване на кръвоносен съд с последващо опасно кървене. Основен недостатък до момента бе липсата на визуален контрол по траекторията на инструмента между черния дроб и кръвоносния съд”, коментира доц. Юлиянов.

Решението на хирурзите от клиника "Тракия" включва тънка гъвкава оптична система. Всеки милиметър е контролиран от окото на хирурга посредством фиброоптичната техника. Екипът на доц. Юлиянов е приложил своята иновация в първа серия операции с използване на новия метод. Те са протекли гладко и без усложнения. Затова и от клиниката са решили да споделят своя успех с чернодробните хирурзи по света чрез страниците на едно от най-престижните хирургични списания.