НАСА засне ефектни на огромни газови изригвания в хромосферата на Слънцето – т. нар. протуберанси.

Кадрите от 12-часов период между 28 и 29 септември, но бяха разпространени вчера.

В същността си протуберансите са относително студени и плътни плазмени образувания в горещата и силно разредена слънчева корона. Те са една от най-добрите визуализации за решаващата роля на локалните магнитни полета за слънчевата активност, обясняват от БАН.

Снимка: bg.wikipedia.org/Pbroks13 под Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0

Изследвания показват, че магнитните полета във и около протуберансите са отговорни, както за изолирането им от горещата корона, така и за поддържането им против силата на тежестта.

Вижте движението на протуберансите във видеото: