Европейското търсене на жабешки бутчета може да доведе до "необратимото изчезване" на земноводните, показва ново проучване, публикувано в списание Nature Conservation.

Изследването показва, че между 2010 г. и 2019 г. държавите от Европейския съюз са внесли 40,7 милиона килограма бутчета, което е еквивалент на около два милиарда жаби. Повечето от жабите са закупени от Индонезия, Албания и Турция.

 

"Призоваваме държавите износителки и техните правителства да поемат отговорност за устойчивостта на търговията. ЕС трябва да предприеме незабавни действия за насочване на целия внос чрез единна централизирана база данни и да включи чувствителните видове в приложенията към Регламента на ЕС за търговията с диви животни", пишат авторите.

 

Жабешките бутчета са едно от най-известните ястия във френската кухня. Легендата сочи, че през XII век монасите започнали да ядат земноводните, които църквата класифицирала като риба, за да избегнат строгата безмесна диета.

Те се консумират и в други части на света, включително във Виетнам и Китай.

 

В ЕС Белгия е основен вносител на жабешки бутчета - 28 430 тона между 2010 г. и 2019 г., но около три четвърти от тях се реекспортират във Франция.

 

Франция внася 6790 тона от страни извън ЕС или 16,6% от вноса в ЕС, следвана от Нидерландия, която внася 2620 тона, Италия - 1790 тона и Испания - 923 тона.

Властите във Франция забраниха местния комерсиален лов на жаби, след като броят на видовете намаля драстично. Сега 80% от търсенето на жаби в Европа се доставя от Индонезия.

 

Ракоядната тревна жаба (Fejervarya cancrivora), гигантската яванска жаба (Limnonectes macrodon) и източноазиатската жаба бик (Hoplobatrachus rugulosus) са уязвими към потенциално „прекомерно улавяне“, предупреждават в доклада.

 

В Турция анадолската жаба (Pelophylax caralitanus), е изложена на „висок риск от изчезване“.

 

„Прекомерната експлоатация на този вид за търговия с жабешки бутчета във Франция, Италия и Швейцария е причинила бързия му упадък, така че сега видът се счита за застрашен“, посочват в проучването. 

 

Спадът има косвен ефект върху местните екосистеми. Жабите се хранят с насекоми. В районите, където се ловуват земноводни, според изследователите, употребата на токсични пестициди има тенденция да се увеличава.