Две камери за онлайн наблюдение на живо са инсталирани в гнездото на двойка чухали край природозащитния център „Пода“ в Бургас.

Камерите са единствени в света и предават от входа на гнездилката и вътре в нея.

Преди два дни женският чухал е снесъл първото яйце на двойката, което в момента мъти, макар и с голямо закъснение, тъй като доскоро домът им е бил „зает“ от един обикновен сънливец.

Снимка: Димитър Градинаров - БДЗП/Birdlife Bulgaria

Благодарение на видеонаблюдението Националният природонаучен музей – БАН, Българското дружество за защита на птиците и „Global Owl Project“ ще получат нови научни данни за миграционните пътища на чухалите.

Те ще бъдат анализирани и сравнени с тези за други двойки чухали, които живеят на други места в Европа. Ще бъде събрана и информация за поведението на вида, необходима при планирането на мерки за неговото опазване.