В сряда и четвъртък има вероятност за слаба геомагнитна буря от степен G1 (Kp 5). Това съобщи Центърът за прогнозиране на космическото време към NOAA, САЩ.

Причината за повишената вероятност са изригвания на Слънцето (СМЕ), наблюдавани между 10 и 13 март. Първоначално прогнозата беше те да не провокират образуването на геомагнитни бури.

Актуална снимка на Слънцето от 14 март.
Снимка: SDO, NASA

Последните модели обаче показват, че все пак ще успеят да повлияят върху земната магнитосфера.

Актуална снимка на петната върху Слънцето от 14 март.
Снимка: SDO, NASA

Като следствие от очакваната слаба геомагнитна буря над северните региони на Земята ще има полярни сияния.

Геомагнитните бури от степен G1 (Kp 5) са слаби. Има вероятност за незначителни смущения в радиокомуникациите и електропреносната мрежа, въздействат върху мигриращите животни и птици. По-чувствителните хора биха могли да почувстват дискомфорт.