От тази година още няколко места на Южния полюс имат български имена.

Бряг Баба Марта, залив Малък Сечко и Голям Сечко са част от имената, дадени на географски обекти в Антарктика с указ на президента Румен Радев, обнародван в Държавен вестник.

Българските географски имена в Антарктика са почти 1400. Нови имена се дават от страните, участващи активно в научното изследване на Южния полюс и Антарктика.

Наименуването на 10 обекта в района на Южния полюс е единственото разрешение, дадено от президента.

То идва след препоръката на подпомагащата го Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места.