Най-големият лазер с рентгенови лъчи в света бе представен в Германия. Той ще позволи да бъдат проучени безкрайно малки обекти и да се постигне научен пробив в различни дисциплини. Проектът е струвал 1.5 млрд. долара и е финансиран от 11 страни. Той бе представен тържествено в Хамбург.

Снимка: EPA

„С този инструмент ще можем да гледаме много дълбоко в микросвета, наносвета, света на атомите и молекулите и да проучваме неща, които досега не можехме”, каза германският министър на науката Йохана Вонка.

Снимка: EPA

Приносът на Русия за осъществяване на проекта е много голям. Тя е на второ място след Берлин, като е осигурила 27% от средствата, а германският принос е 58%.

Снимка: EPA

Общо 800 гости бяха поканени при откриването на инсталацията в комплекс с дължина 3.4 км и тунели, стигащи до 38 м. под земята.

Снимка: EPA