Наноинженери от Калифорнийския университет са разработили „подходяща за носене микромрежа“, която събира и съхранява енергия от човешкото тяло.

Изобретението се състои се от три основни части: биогоривни клетки, които правят реакция с потта; трибоелектрични генератори, задвижвани от движение и суперкондензатори, съхраняващи произведената по двата начина енергия. Всички части са гъвкави, миещи се и могат да бъдат прикрепяни върху дрехите.

Така, докато тичаме в парка, не само поддържаме тонуса си, но и можем да произведен енергия, която след това да се ползва за различни цели.

„Прилагаме концепцията на микромрежата, за да създадем подходящи за носене системи, които се захранват устойчиво, надеждно и независимо“, казва съавторът на изобретението д-р Лу Ин.

„Точно както градската електроснабдителна мрежа интегрира разнообразие от възобновяеми енергийни източници като вятър и слънчева енергия, "носещата се микромрежа" интегрира устройства, които събират енергия от различни части на тялото като пот и движение“, допълва той.

Тениската е тествана от доброволци по време на 30-минутни сесии, които се състоят от 10 минути бягане или каране на колело, последвани от 20 минути почивка. Прототипът без проблем захранва малък електронен часовник.

Как работи изобретението?

В клетките на биогоривата има ензими, които предизвикват размяна на електрони между лактатни и кислородни молекули в човешката пот за генериране на електричество.

Трибоелектричните генератори са направени от отрицателно зареден материал, поставени върху предмишниците и положително зареден материал, поставен отстрани на торса. Докато ръцете се люлеят към торса по време на ходене или бягане, противоположно заредените материали се търкат и генерират електричество. 

За да може системата да захранва устройства, тези противоположни напрежения трябва да се комбинират и регулират до едно стабилно напрежение. Тук на помощ идват суперкондензаторите, които заемат ролята на резервоар, който временно съхранява енергията от двата източника и може да я освободи при необходимост.

Инженерите сравняват устройството с водоснабдителна система: „Представете си, че клетките с биогорива са като бавно течащ кран, а трибоелектрическите генератори са като маркуч, който изпуска струи вода. Суперкондензаторите са резервоарът, от който се захранват”.

Всички части са свързани с гъвкави връзки, които също са прикрепени върху ризата и са изолирани с водоустойчиво покритие.

Конкретно разработената микромрежа е полезна за спортисти, но изследователите работят и върху други дизайни, които могат да събират енергия, докато работим в офиса или се разхождаме.