Изследователи от университета в Сеул, след редица експерименти установиха, че досадният вой на автомобилните клаксони може да бъде заменен с патешко квакане, което е много ефективно при подобен вид сигнализация, пише в. ""Метро".

Характерният звук на пернатото се оказал много по-малко стресиращ за пешеходците, като в същото време изостря вниманието им.

Въведеният още през 1908 г. характерен вой на клаксона бил използван при новата разработка на екипа на проф. Бае Мюнг, но чрез синтезатори били променени силата, ритъма и продължителността на сигнала.

Квакащата свирка не действала дразнещо, тъй като функционирала с много по-малка мощност. Тя не действа разсейващо и на останалите участници в движението.