Всеки лъвски рев е различен, разпознаваем и проследим. Това доказва съвместно проучване на специалисти по дивите животни и компютърни специалисти от Оксфордския университет.

Как лъвовете комуникират помежду си?

Царствените хищници имат сложно комуникационно поведение. Те си „говорят“ чрез рев, стонове грухтене, ръмжене и мъркане. Най-познатият за човешкото ухо е величественият им рев. Лъвовете реват по редица причини – от показване на териториална собственост и сплашване на съперници до локализиране на други членове на прайда и подпомагане на социалното сближаване.

Отделните лъвове могат да усетят вибрации в рева на други лъвове и по този начин да разпознаят от кого идват. Така хищниците откриват както приятелски настроените, така и своите врагове.

Как ги разпознаваме?

Учените от „Оксфорд“ са разработили устройство, което записва аудиофайлове при всеки лъвски рев и ги съхранява в база от данни. То се прикрепя към GPS нашийника на животното и така е през цялото време с него.

След това записите минават през специално разработен алгоритъм, с помощта на който да различават отделните екземпляри.

Системата за разпознаване е базирана на т.нар машинно самообучение – открива разликите в отделните записи, след като е „изслушала“ голям брой от тях. Резултатът е 91,5-процентова прецизност.

Африканските лъвове са застрашени от изчезване

Според изследване на американската неправителствена организация „Пантера” от 20-те хиляди лъва, които обитават африканския континент, около половината могат да изчезнат след 20 години. Популацията им намалява заради бракониерство, екологични проблеми и унищожаването на естествения им хабитат.

„Разработването на инструменти за проследяване и защита на популацията на африканските лъвове е приоритет за тяхното опазване. Възможността това да се случва чрез различаването на техния рев е революционно откритие“, обяснява Андрю Лавъридж от екипа, разработил системата за разпознаване.

Учените планират да развият откритието си чрез провеждане на допълнителни експерименти.