От половин година 80 камили бродят безстопанствено в Астраханска област, чупят огради на дворове и опустошават насажденията.

Стадото откъртило и тръба от газопровод, като я закачили с гърбиците си, докато преминавали под нея. Местните власти и полицията получават множество оплаквания, но твърдят, че са безсилни срещу камилите.