Това е мишевиден сънливец. Находката, направена при проучване на Българското дружество за защита на птиците, е много радостна, тъй като този рядък бозайник не беше намиран в България през последните 40 години.

Откритият в района на Сакар екземпляр е възрастен женски представител на вида и е в добро състояние. Бил е уловен на дъб, на височина близо 2 метра, а след това и измерен, за да се разбере има ли разлика между сънливците в България и тези в другите държави.

Снимка: Българско дружество за защита на птиците

Мишевидните сънливци са дребни бозайници. Тяхното местообитание е в източната част на Тракия, от устието на Марица от нос Емине и по крайбрежието на Западна Мала Азия. Срещат се и в югоизточната част на България.

Животните от този вид живеят в хралупи на стари дървета, високи над метър и рядко слизат на земята, обикновено да търсят храна – насекоми и плодове.

За последен път учените са видели представител на вида през 1978 г. край Бургас. През последните 10 години са намирали само техни останки в погадки от сови.

От 2014 г. насам видът е включен в Червената книга на България, както и в Световния червен списък на Международния съюз за защита на природата и природните ресурси  в категорията „Уязвим”.  

Снимка: Българско дружество за защита на птиците