Ресторант в южния шведски град Малмьо сервира ястия, приготвени само с хранителни отпадъци. Причината за това е да се покаже проблемът на хората с изхвърлянето на храна, която все още е годна за ядене. 

Съсобствениците Елинор и Ерик Молин напускат работа в ресторант със звезда Мишлен, за да открият свое собствено. Те го наричат „Spill“, което на шведски означава „отпадък“.

„Ние не спасяваме света, но вдъхновяваме гостите си да направят така, че да подобрят положението с изхвърлянето на храна”, каза Ерик Молин. 

Ресторантът доставя храна от търговци на едро в целия регион Скане, а след това преглеждат тази с изтекъл срок на годност, която все още е годна за ядене. 

От заведението получава месото, зеленчуците, плодове, които са безопасни за консумация, но са с близък срок на годност или има дефект на опаковката. 

Това заведение бързо набира популярност, а двойката обмисля да отвори втори ресторант през 2023 г., който също да сервира ястия, приготвени с хранителни отпадъци.

Статистическата агенция на Европейския съюз Евростат изчислява, че близо 57 милиона тона хранителни отпадъци, са били генерирани през 2020 г.