Слушането на музика и на успокояващи думи по време на операция може да намали нивата на болка и нуждата от обезболяващи след интервенцията. Това установи проучване, чиито резултати бяха публикувани в коледния брой на списанието на Британската медицинска асоциация.

Над 200 милиона души се подлагат на операции по света всяка година, като повечето от тях протичат при обща анестезия. Смята се, че това е състояние, в което не се чувства нищо, но има доказателства за случаи, при които под упойка остава способността да се възприема действителността.

Изследването е проведено сред 385 пациенти на възраст от 18 до 70 г., подложени на операции с продължителност между един и три часа под обща упойка в пет болници в Германия.

Пациентите били разделени на случаен принцип на две групи. Участниците в едната група по време на операцията слушали аудиозапис на музика и положителни фрази на принципа на хипнотерапията, като записът с продължителност 20 минути се редува с 10 минути тишина. Участниците в тази група слушат записа на слушалки. Контролната група слушала запис без звук по време на операцията.

Преди операцията участниците и в двете групи изпитвали еднаква степен на болка, но по време на първите 24 часа след операцията нивата на болка били значително по-ниски в групата, която слушала записа и достигали средно ниво от 25% по-слаба болка. Нуждата от обезболяващи била малко по-ниска в тази група. Не са отчетени и никакви странични ефекти.