Древният обичай закичване на мартеница за здраве е познат не само у нас, но и в Румъния, Гърция, Македония и Сърбия. В северната ни съседка идваненето на пролетта е съпроводено и с други традиции от предхристиянско време.

Един от най-важните ритуали е т.нар. Куко. Мъже с маски, окичени със звънци танцуват и приветстват идването на пролетта. Досущ като българските кукери, те гонят и злото. Според лидера на куко-групата, обичаят датира от времето на даките, които чествали настъпването на новата година в края на февруари и началото на март. Образите, които мъжете пресъздават, символизират възраждането на природата и началото на пролетта.

В Румъния белият конец на мартеницата символизира силата и дълголетието, а червеният - женския дух, плодовитостта, зачатието и раждането. Традиционният материал за производството им е вълна.