След 30-50 години ще е възможно мамутите да бъдат възкресявани. Това заяви Хендрик Пойнар, професор по генетика в канадския университет "Макмастър".

"Много ни интересува еволюционната история на тези животни, които са обитавали нашата планета преди около 10 000 години и напълно са измрели - заяви ученият в интервю за телевизионната компания Си Би Си. - Искаме да разберем защо е станало това.

Може би заради изменения в климата, може би заради ловуването. Ако намерим отговора, ще можем да се опитаме да спрем измирането на съвременните видове животни. Затова се заехме с декодирането на генома на мамута."

По думите на Пойнар вече почти е завършена работата по съставяне на "генетична карта" на мамута. "Ние ще можем да сравним с какво се различават неговите хромозоми от тези на азиатския слон - казва канадският учен. - След това бихме могли да внесем съответни корекции в хромозомите на азиатския слон.

Тази задача е във възможностите на изследователите от Харвардския университет. Променените хромозоми могат да бъдат имплантирани в яйцеклетките на слоници и да ги оплодят."

"Занимавайки се с тези изследвания, ние, разбира се, обсъждахме и въпроса добра идея ли е да се възкресят мамутите - добавя проф. Пойнар. - Ние знаем, че мамутите са били важна съставна част от екосистемата на периода. Ако успеем да върнем мамутите в Сибир, може би това би изиграло благотворна роля върху екосистемата, която е подложена на въздействието на климатичните промени."