Само след броени дни районът около НДК ще се промени сериозно – по време на европредседателството там ще се веят десетки знамена.

Майсторът, който шие флаговете, е Любомир Божинов.

След като му поръчали да ушие знамената за българското председателство, той се изненадал, защото го проверявали дали продукцията отговаря не само на пропорциите, а и цветово.

„Ако и за в бъдеще са така, много добре, но тежко́ ни на нас“, шегува се майсторът.

„Първото нещо, което ми направи впечатление, е, че се поръчаха навреме – казва Божинов. – В други случаи се изчаква последния момент“.

Знамената вече са готови. Те ще са на пилоните шест месеца. Майстор Божинов обаче го чака още работа.

„Законодателят е имал предвид, че се цапат и късат знамената, това все пак са платове“.

Навън знамената могат да се веят 90 дни. Така е по закон. Затова той, ще трябва да шие едни и същи знамена два пъти за шест месеца – така е по европейски.