Германски журналисти заснеха изчезването на 10 процента от ледената маса. Преди 20 години ледникът се е простирал на 10 километра между планините. Днес ледът се е отдръпнал с над 600 метра. Според местни изследователи, процесът вече не може да бъде спрян – изчисленията им показват, че в следващите 200 години са заплашени всички ледници на Исландия.