Графити артистите принадлежат на улицата и създават лицето на града. Лице, което е значимо и има своя глас. Този път мястото е наистина специално: Централната софийска гара като хилядолетен кръстопът на хора и съдби.

"Графф Експресс" има няколко аспекта, желанието на участващите в него творци е да променят местата в градската среда, така че да се харесват на гражданите. А кой друг освен младите хора би могъл да създаде средата, каквато би им харесала?

Темата на графити изложбата е толерантността и съвместното съжителство на хора от всички култури.

„Нашият начин да го изразим е като съберем осем художници, които работят в различни стилове. По този начин ние ги провокирахме да работят в избрана от куратора гама, за да изглежда цялостна намесата и вече всеки интерпретира елементите както на контекста на пространството.”, разказва Деляна Ангелова от сдружение “Visionary”.  

„Можем да забележим елемента на влак, след него тичат различни герои, които са начинът, по който артистите различно интерпретират темите. Това са животни, които са с различни същности и те гонят обща цел. Посланието е, че, независимо как изглеждаме отвън, ние винаги преследваме една и съща цел в живота и можем да го правим заедно”, обяснява тя.  

Едно от забележителните произведения е изображение, което представя съвременния човек - вечно бързащ. Забележително е, защото доста често се случва на точно такива места, да виждаме такъв тип личности, които не могат да се съберат в определено време и пространство.

„Искаме да създадем едно послание, което да бъде като аларма за хората, че трябва малко да забавят темпото. Художникът, познат като Epic, е изобразил човек, който е с шест ръце и прави нещо различно с всяка една от тях.”, обяснява Деляна.  

Друг художник носи псевдонима Sten и работи с триизмерни форми. Той, както и Epic, е завладян от източния стил, има много японско влияние в рисунките си: „Sten пресъздава в центъра на композицията една мудра, която се явява и централна за цялата дълга стена в подлеза. Това е сключване на ръцете по определен начин. Тя е японска нинджа-мудра, която отключва вътрешната сила. С всички тези маски, които са изобразени около графитите, се изобразяват различните емоции на човека. В центъра виждаме мудрата, която е събирателната точка, знак, че ние можем наистина да се съберем. (...) Тук на гарата всеки или се прибира, или тръгва нанякъде, отключва своята вътрешна енергия и продължава да търси”.  

Минувачите остават искрено впечатлени от актуалността на графитите, изобразени в подлеза на Централна гара.

Виктория Георгиева - Мouse провокира визуално чрез един магичен свят на интернационални приятелства и свръхестествени създания.  

„Искам да приветствам хората, въпреки че в това пространство те са супер забързани, бързат да не си изпуснат влака, автобуса, метрото. Да се поспрат за миг и да разгледат първо, да се докоснат до всяка една творба и да дадат на себе си самите шанс, посланието на автора да ги докосне. През годините съм си дала сметка и осъзнавам каква отговорност нося след като оставям творбите си в градска среда. Ние сме тук, влагаме енергия си, но след това си заминаваме и тези творби остават тук, за да бъдат видени от хората, които ще минават и ще си заживеят свой собствен живот.”, обяснява Mouse.

А събития като "Графф експресс" ще продължават да дават  възможност на различните графити художници да намерят своето легално пространство за изява.

Амбицията на организаторите е да създадат формат, който ежегодно подкрепя художниците.Целта е да провокират на различни теми, да работят заедно в единна гама и да покажат стойността на това изкуство под една различна форма.