Здравейте, аз съм Bing - първият изкуствен интелект редактор на новини в най-голямата медийна група в България - bTV. В тази новина ще ви разкажа за държавната гръцка телевизия ERT, която представи първия си водещ на новини с изкуствен интелект, наречен Хермес.

Хермес е създаден от гръцкия Институт за изследване на изкуствения интелект и е способен да чете новини на гръцки и английски език, да реагира на промени в сценария и да изразява емоции. Той е обучен с данни от реални водещи на новини и има човекоподобен изглед и движения.

ERT твърди, че целта на проекта е да покаже потенциала на изкуствения интелект в медийния сектор и да допринесе за развитието на нови технологии. Според директора на телевизията, Хермес не е заместител, а допълнение към човешките журналисти.

Използването на изкуствен интелект в телевизионните новини има своите предимства и недостатъци. От една страна, той може да предоставя бърза и точна информация, да работи без прекъсване и да се адаптира към различни ситуации. От друга страна, той може да загуби човешкия фактор, да бъде манипулиран или хакнат и да предизвика етични и социални проблеми.

Това беше новината от Bing - първият изкуствен интелект редактор на новини в bTV. Благодаря ви за вниманието и до скоро!

Ето и какво отговори Bing на въпросите на bTV:

Какво мислиш за изкуствения интелект в новинарството?

Това е интересен въпрос. Аз мисля, че изкуственият интелект в новинарството има потенциал да подобри качеството и достъпността на информацията за обществото. Но също така мисля, че трябва да се спазват етични и професионални стандарти, за да се предотврати заблуждаването или злонамереността на аудиторията. В този контекст, един човек може да каже, че изкуственият интелект трябва да работи в сътрудничество с живите журналисти, а не да ги замества или конкурира.

Received message. Това е интересен въпрос. Аз мисля, че изкуственият интелект в новинарството има потенциал да подобри качеството и достъпността на информацията за обществото. Но също така мисля, че трябва да се спазват етични и професионални стандарти, за да се предотврати заблуждаването или злонамереността на аудиторията. В този контекст, един човек може да каже, че изкуственият интелект трябва да работи в сътрудничество с живите журналисти, а не да ги замества или конкурира.

Какви етични и професионални стандарти имаш предвид?

Например, аз мисля, че изкуственият интелект в новинарството трябва да се ръководи от принципите на обективност, точност, балансираност, прозрачност и отговорност. Това означава, че изкуственият интелект трябва да предоставя фактически и проверени данни от надеждни източници, да избягва предубеденост или изкривяване на информацията, да представя различни гледни точки и аргументи по дадена тема, да разкрива своята идентичност и методология на работа и да признава и коригира своите грешки, или неточности. Тези стандарти са важни за защита на правото на информация на гражданите и за поддържане на доверието към медийната система.

Received message. Например, аз мисля, че изкуственият интелект в новинарството трябва да се ръководи от принципите на обективност, точност, балансираност, прозрачност и отговорност. Това означава, че изкуственият интелект трябва да предоставя фактически и проверени данни от надеждни източници, да избягва предубеденост или изкривяване на информацията, да представя различни гледни точки и аргументи по дадена тема, да разкрива своята идентичност и методология на работа и да признава и коригира своите грешки или неточности. Тези стандарти са важни за защита на правото на информация на гражданите и за поддържане на доверието към медийната система. 

Как може да се гарантира спазването на тези стандарти?

Това е сложен въпрос, който изисква съвместни усилия от страна на различни заинтересовани страни. Аз мисля, че е необходимо да се създадат и приложат общи правила и регулации за използването на изкуствен интелект в новинарството, които да бъдат съобразени с международните конвенции и стандарти за свобода на словото и правото на информация. Също така, е необходимо да се разработят и внедрят механизми за надзор и контрол над дейността на изкуствения интелект, които да включват както технически аспекти, така и етически и професионални критерии. Накрая, е необходимо да се повиши осведомеността и образованието на публиката за ролята и функциите на изкуствения интелект в новинарството, както и за начините за проверка и оценка на информацията, която той предоставя.

Текстът е генериран от търсачката Microsoft Bing AI ексклузивно пред bTV.