Смъртта може да е нещо окончателно, но отношението към нея може да каже много за светогледа ни по отношение на живота – нашия собствен и този на другите. Ново проучване на YouGov във Великобритания рисува доста интересна картина на народопсихологията на жителите на Острова.

  • 32% от британците признават, че сериозно са желали смъртта на някого. По-голямата част от тези респонденти казват още, че не съжаляват за това си отношение.
  • Още по-интересни са отговорите на друг въпрос – приемливо ли е да празнуваме, ако разберем, че конкретна личност е напуснала земния свят. 56% казват „да“.
  • 9% от запитаните споделят, че си мислят за смъртта всеки ден, а 50% - поне веднъж седмично.
  • Над половината искат да живеят още един живот след смъртта си, а почти толкова са тези, които биха приели вечен живот, ако той означава добро здраве и добър външен вид.
  • Цели 20% от анкетираните казват, че не е вярно твърдението, че всички човешки животи са еднакво ценни.
  • Още повече (26%) са тези, които са на мнение, че животът няма смисъл. 9 на сто очакват да не бъдат запомнени с нищо след своята смърт.

Анкетирани са 2164 пълнолетни жители на Обединеното кралство.