Четириног служител започна работа в Бостънския музей на изящните изкуства.

Райли е само на три месеца, а вече има престижна работа. Той ще бди в залите на музея не срещу злосторници, а за вредители като молци, бръмбъри и други опасни за експонатите насекоми.

Кучето е от селектираната през 19-и век порода Ваймарски птичар. Отличава се с особено остро обоняние.

Освен че ще върши полезна работа, Райли ще е и атракция за посетителите. Заплатата му ще е в натура - сочни пържоли и специални протеини.