Да знаеш кога и в каква посока да направиш своята ислямска молитва, когато си на 10 хиляди метра височина, не винаги е лесна работа. Проблемът вече може да бъде решен с нова апликация за айфон, която ще улесни голям брой мюсюлмани.

В апликацията трябва да бъдат вкарани данните за полета. Софтуерът пуска специфична аларма за точния час, в който да бъдат извършени петте всекидневни молитви за това вероизповедание и точната посока на Мека, към която молещият трябва да се обърне.

Апликацията е наречена Crescent Trips /"Пътешествия на полумесеца"/ и ще бъде предложена в близко време безплатно на вярващите от специализирана сингапурска фирма за организирани пътувания на мюсюлмани.

Според специалистите нишата на ислямските туристи е много малко използвана от бизнеса и на тях не се обръща достатъчно внимание. Този вид рeлигиозен туризъм е предвидено да осъществява оборот от около 192 милиарда долара годишно до 2020 година.