Американско семейство спаси малко мече, заклещило главата си в пластмасов буркан.

Те излезли за риба, когато забелязали плуващото мече, което се опитвало да се измъкне от неочаквания капан.

След известно преследване успели да уловят буркана и да освободят животното, което благополучно доплувало до брега.