Хората са достигнали Америка 7000 години по-рано, отколкото се предполагаше. Досега се смяташе, че първите заселници са пристигнали преди около 16 000 години.

Сега археолози са открили в Ню Мексико десетки човешки стъпки, които според тях датират между 23 000 и 21 000 години.

Отпечатъците са били оставени в кал на бреговете на езеро, което днес е пресъхнало.

Откритието може да промени виждането за първото заселване на континента.