Известно е, че като се пият някои от лекрствата, не бива да се употребяват спиртни напитки. Сътрудници на университет "Монаш" са изчислили, че алкохолът усилва ефекта на лекарствата, като на практика утроява дадената доза.

Лабораторни експерименти, извършени от Кристел Бергстрьом, са показали как различните препарати, включително тези, които се продават свободно, увеличат концентрацията си под въздействието на етанола.

Алкохолът променя начин, по който ензимите и другите вещества си взаимодействат с лекарствата. Например някои препарати могат да не се разтварят добре в стомашно-чревния тракт. Или да се наблюдава обратният процес.

Учените са използвали изкуствено създадена среда, имитираща тънките черва, за да видят нагледно колко бързо ще се усвои лекарството при наличието или при отсъствието на алкохол. Почти 60% от 22 тествани препарата са се разтворили много по-бързо при наличие на спиртни напитки.

Някои субстанции също по-силно са били подложени на ефекта на алкохола. Сред тези препарати са антикоагулантът варфарин, тамоксифен, използван за лечение на някои от формите на рака, и напроксен, който намалява болката и възпаленията.