Докато пешеходци и шофьори в София и големите градове буквално се мъчат по неравен и често откровено разбит паваж и в отговор местните власти най-често просто слагат отгоре (не много качествен) асфалт, в някои други държави полагат повече грижи за най-древната използвана и до днес настилка.

Обяснението, че добрият паваж е скъпо удоволствие, което изисква време и висококвалифицирани майстори, звучи убедително… до момента, в който човек не види „пътния принтер” на белгийската фирма „Ер Пи Системс”.

Машината работи на прост, но гениален принцип. Фадрома качва върху платформата настилката (напр. плочки или павета), там тя се нарежда вертикално и се спуска бавно върху улицата.

След това отгоре й минава валяк и тя е готова за употреба.

Снимка: roadprinter.nl

„Пътният принтер” може да изгражда участъци с дължина от между 1 и 6 метра. С него могат да работят и напълно неопитни работници, като резултатите идват много по-бързо, отколкото когато се действа само на ръка. Било то в София или някъде из Бенелюкс.