На 20 и 21 април EASA потърси най-интересното място в старата столица, като за целта се допита до нейните граждани. Голямата отпечатана карта на града прелетя из търновските улици, а върху нея всеки срещнат постави кабърче в любимата си точка. Защо?

От 23 юли до 7 август 2014 г. Велико Търново ще посрещне 500 от най-талантливите и дръзки студенти по архитектура от цяла Европа и останалия свят. Те не просто ще отседнат в старата столица, а смело ще се намесят в градската тъкан със средствата на съвременния архитектурен език– павилиони, архитектурни форми, интерактивни инсталации, театрални експерименти и други.

Стремежът на EASA е всички тези форми на дързост и красота да засегнат любимите кътчета на старостоличани, като им вдъхнат (временно или трайно) нов облик и живот.

EASA (European Architecture Students Assembly) е най-мащабното и влиятелно събитие за студенти по архитектура в Европа. Всяко лято от 1981 г. до днес, 500 студента от над 50 държави се срещат за две седмици в различна страна от континента, за да споделят знания и опит, да търсят отговори на въпросите, които съвременното общество задава на архитектурата, както и да повдигат въпроси за развитието й в бъдеще.

EASA2014 смело подкрепят Община Велико Търново, Камара на архитектите в България, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Sofia Architecture Week, галерия Таралеж и много други.