EASA (Европейската асамблея на студенти по архитектура) е най-мащабното и влиятелно събитие за студенти по архитектура в Европа. Всяко лято от 1981 г. до днес, 400 студента от над 50 държави се срещат за две седмици в различна страна от континента, за да споделят знания и опит, да търсят отговори на въпросите, които съвременното общество задава на архитектурата, както и да повдигат въпроси за развитието й в бъдеще.

В рамките на двуседмичната асамблея се провеждат множество работилници, лекции и изложби, обвързани с определена тема. Събитието остава ярък отпечатък върху мястото, на което се провежда, а запознанствата и културният обмен сред студентите оказват безценно влияние за бъдещето им развитие като професионалисти.

За първи път в 31-годишната история на EASA, България ще се бори за привилегията да бъде домакин на асамблеята, която ще се проведе през 2014 г. Кандидатурата ще бъде представена на международна среща на координаторите от всички страни членки, която ще се проведе през октомври във Виена. Ето какво предлага България...

Мястото: Велико Търново
Един малък, но завършен свят, в който природа, архитектура, култура и история съществуват в неразривна симбиоза. Град, който има какво да покаже на европейските студенти по архитектура, както и да им даде пространство за съвременни намеси. Общината оказва безценната си подкрепа още от първия контакт и застава дори зад най-дръзките идеи на организаторите.

Тема: Symбиоза
Нищо на света не е завършено само по себе си, тъй като е само част от едно по-голямо цяло. Оттук се ражда идеята за Symбиоза – съществуването на различни форми в един свят, където те не си пречат, а се обогатяват взаимно. Свят, в който архитектурата и природата са едно цяло, различните исторически слоеве образуват непрекъснато изречение, а контрастиращи култури се преплитат, запазвайки своята идентичност.

Целта на Symбиоза е да се търсят прости отговори на тези сложи взаимовръзки в среда, където архитектите са отстъпили трона си на демиурзи и творят в консенсус със заобикалящата ги среда.

EASA е независима платформа от студенти по архитектура, които самостоятелно организират събития за културен и творчески обмен.

За повече информация посетете:

Easa.bulgaria@gmail.com и facebook.com/easa.bulgaria