Китайски поспаланко и шипобузест рак и – зад тези забавни имена се крият опасни за българските екосистеми видове. Биологията ги нарича инвазивни, защото завземат териториите на местните представители от фауната.

Навлизането на нетипични за нашата природа видове става най-често, когато се използват за стръв или хората изсипват аквариумите си във водоемите.

Китайският поспаланко, наричан още „ротан”, бързо завзема нови територии – например тези край ломското село Ковачица. Именно там Дако Дачев, който стопанисва язовир, срещнал интересния вид, докато търсел хайвер от есетрови риби по р. Дунав. Той разказва, че дори и опитните рибари не разпознават китайския поспаланко заради ювенилната им форма.

Снимка: btvnovinite.bg

Шипобузестият рак пък е открит из водоеми на Северозападна България. Той е преносител на гъбично заболяване, известно като "рача чума", което е изключително опасно за българските видове.

С борбата с разнасянето новите вредители са се заели българските институции по европейска програма. Министерството на околната среда и водите ще издаде специален атлас, в който ще бъдат посочени и описани инвазивните видове на българска територия.

От екоминистерството препоръчват: ако попаднете на шипобузест рак или китайски поспаланко, веднага информирайте регионалните инспекции